Điều chỉnh chính sách FDI của Trung Quốc: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

FDIjpg-034714

Trung Quốc là một quốc gia lớn nắm giữ vai trò quan trọng trong quan hệ kinh tế thế giới. Việc điều chỉnh chính sách, đặc biệt là chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài, tác động rất lớn đến thu hút dòng vốn và hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Việt Nam là một quốc gia láng giềng với Trung Quốc và có mối quan hệ mật thiết không chỉ về chính trị, quân sự mà còn cả về kinh tế. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ Trung Quốc là cần thiết với Việt Nam trong quá trình ban hành và thực thi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/857

“Quyền lực nhà nước là thống nhất” vào đâu?

TamQuyenPhanLap2

Chính phủ – hành pháp là người đề xuất dự án luật, Quốc hội – lập pháp thông qua dự án luật để mọi chủ thể trong xã hội thực thi/tuân thủ, và cuối cùng là tư pháp căn cứ vào pháp luật xét xử các hành vi vi phạm luật. Đó là tính thống nhất của quyền lực nhà nước.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/870

Tìm hiểu về trường phái tâm lí học pháp luật

Xuất hiện vào cuối thếkỷ XIX, trường phái Tâm lý học pháp luật là sự bổ sung tuyệt vời cho bức tranh vốn đã rất đa dạng mô tả nguồn gốc, quy luật hình thành, phát triển, bản chất của nhà nước và pháp luật. Khác với nhiều quan điểm trước đó, tâm lý học pháp luật gắn sự hình thành, bản chất của nhà nước và pháp luật với các hiện tượng, bản chất, quy luật tâm lý của con người. Với cách tiếp cận này, nhà nước và pháp luật hiện lên theo một cách không thể gần gũi hơn – từ sâu thẳm bên trong của mỗi con người. Nhà nước và pháp luật, theo các nhà tâm lý học pháp luật, sinh ra từ cảm xúc và tâm lý con người và đểphục vụ con người.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4780

Khái luận về quyền chiếm hữu

Quy-dinh-ve-chiem-huu-trong-Bo-luat-Dan-su-20151

Nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc sửa đổi Bộ luật dân sự (BLDS) 2005, một trong những nhiệm vụ quan trọng về mặt lý luận chính là khôi phục lại ngữ cảnh lịch sử của các chế định vật quyền, trong đó có quyền chiếm hữu. Thông qua việc tìm hiểu những quan điểm về sự tồn tại của tình trạng chiếm hữu và quyền chiếm hữu, bài báo này mong muốn đóng góp thêm những luận giải cho một số nội dung cần hoàn thiện của BLDS 2005 liên quan đến quyền chiếm hữu nói riêng và các quy định về vật quyền nói chung.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4778

Truyện ngắn Pháp đương đại và khái niệm thể loại

Việc khảo cứu các định nghĩa của một số từ điển có danh tiếng, của một số nhà nghiên cứu và của chính các nhà văn cho thấy khó có thể tìm được một định nghĩa cho truyện ngắn Pháp đương đại.

4xhql53j.gif

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6275

Văn hóa, giao thoa văn hóa và giảng dạy ngoại ngữ

Trong bài viết này, các định nghĩa và các cách nhìn nhận khác nhau của các nhà nghiên cứu và các thể chế khác nhau về văn hóa được đưa ra bàn luận một cách có phê phán trước khi tác giả bài báo đưa ra định nghĩa riêng của mình.

2321_IMG_5806.jpg

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6340

Đổi mới kiểm tra đánh giá: Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học

28.01.2016_bb_1453965626.jpg

Kiểm tra đánh giá có thể coi là một công cụ chính sách hữu hiệu nhất trong giáo dục. Khá nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kiểm tra đánh giá có những ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình giảng dạy, chi phối hoạt động và phương pháp giảng dạy của người thầy và định hướng cách học của trò. BCH Trung ương Đảng khóa XI cũng coi đổi mới kiểm tra đánh giá là khâu đột phá trong quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam, nhằm khắc phục dần văn hóa thi cử nặng nề, tốn kém và lạc hậu ở nước ta. Tuy nhiên, với việc duy trì các chuẩn đầu ra khá cao ở hầu hết các cấp học của hệ thống giáo dục nước nhà hiện nay, văn hóa thi cử, thói quen “học để thi”, tuy bị chỉ trích nhiều, vẫn khó có điều kiện thay đổi. Bài viết này muốn minh chứng cho nhận định trên thông qua việc đề cập tới vấn đề thi cử trong các khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học thuộc phạm vi Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/966